534 643 239 (9:00-16:00) kontakt@wsjj.pl

Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego

Przemówienie Dominik Grzelecki, reprezentant z Polski pod tytułem “Milotogia i ja”.