Bonenkai

Coroczne spotkanie żegnające stary rok – Bonenkai 2014