Dla Agnieszki i Angeliki

Impreza-niespodzianka na pożegnanie Agnieszki i Angeliki.