Konkurs krasomówczy języka japońskiego dla licealistów