Konkurs krasomówczy WSJJ 2016

Konkurs krasomówczy języka japońskiego w Warszawskiej Szkole Języka Japońskiego w 2016 roku.