Kursy online w WSJJ

Kursy online w naszej szkole opierają się na platformie Langlion, której główną zaletą jest połączenie wirtualnej klasy z dziennikiem online, dzięki czemu uczeń po odbytej lekcji ma dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów w jednym miejscu, bez konieczności ściągania ich na swój komputer.