Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego

Przemówienie Dominik Grzelecki, reprezentant z Polski pod tytułem „Milotogia i ja”.