Studenckie życie w Japonii

Studentka z wymiany zagranicznej Kunika Tsuji(Uniwersytet Kobe) przedstawi o studenckim życiu w Japonii