REGULAMIN SKLEPU

Regulamin

Firma Warszawska Szkoła Języka Japońskiego (Sklep Internetowy) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Swoją ofertę zamieszcza na stronie www.wsjj.pl/sklep

Dane firmy

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego
Krucza 41/43 lok/73
00-525 Warszawa
REGON: 147108960
NIP: 5321765789

Oferta sklepu i ceny produktów

 1. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się e-booki.
 2. Ceny wszystkich produktów podawane są w złotych polskich brutto.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie www.wsjj.pl/sklep przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach www.wsjj.pl/sklep bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.

Zamówienia

Klient składa zamówienie na stronie www.wsjj.pl/sklep, korzystając z przeznaczonych do tego formularzy. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

Realizacja zamówienia

 1. Każde zamówienia płatne przy odbiorze oraz zamówienie opłacone poprzez system PAYU jest realizowane natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep Internetowy.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie produkty wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu sprzedaży.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 7. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem kontakt@wsjj.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 243 733.
 8. Składając zamówienie w na stronie www.wsjj.pl/sklep Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili jego wysyłki, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta

Sposoby i czas dostawy

Po zaksięgowaniu płatności Klientowi automatycznie wysyłany jest mail z linkiem do pobrania e-booka.

Formy płatności

Sklep Internetowy oferuje płatność przelewem elektronicznym poprzez system PayU.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne na www.wsjj.pl/sklep pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności produktu z tym zawartym w zamówieniu.
 3. W takim przypadku Klient powinien odesłać zamówienie przesyłką pocztową pod adresem Sklepu Internetowego:

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego
Krucza 41/43 lok/73
00-525 Warszawa
REGON: 147108960
NIP: 5321765789

 1. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć dowód sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie Internetowym. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego, Sklep Internetowy zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.wsjj.pl/sklep, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z zakupionego produktu , bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany produkt należy odsyłać wraz z dowodem sprzedaży.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Klient ponosi koszt odesłania produktów

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Warszawską Szkołą Języka Japońskiego
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2011 roku
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wsjj.pl/skoep. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulamiu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.