← Wróć do listy artykułów

Akcja integracja!

Akcja integracja!

W naszej corocznej ankiecie semestralnej bardzo wybrzmiała Wasza potrzeba spotykania się od czasu do czasu również na żywo. Wiadomo, że zajęcia online (a tylko takie u nas są), mają mnóstwo korzyści, ale czasem fajnie jest też spotkać się na żywo i spędzić ze sobą trochę czasu poza zajęciami! W związku z tym szykujemy dla Was coś naprawdę super! :)

W roku szkolnym 2023/2024 startujemy z nową inicjatywą “Akcja integracja”, w ramach której będziemy organizować comiesięczne spotkania na żywo. Każde spotkanie będzie miało temat przewodni. Czasem będziemy chodzić na wystawy o kulturze Japonii, czasem do kina na japońskie filmy. Kto wie, może nawet wpadniemy do jakiejś fajnej restauracji sushi? 

Każde spotkanie będzie miało przynajmniej jednego lektora-opiekuna, który zadba, żeby spotkanie przebiegało bez przeszkód i żeby wszyscy czuli się komfortowo.

Przed każdym wydarzeniem będziemy ogłaszać, czego konkretnie będzie ono dotyczyć i w jaki sposób można się na nie zapisać.

Już wkrótce ogłosimy termin pierwszego spotkania! Stay tuned!    

 

Poniżej załączamy regulamin spotkań w ramach Akcja integracja

1. Cel i forma spotkań:

Spotkania kulturowe Akcja integracja mają 2 cele

  • Zainspirowanie uczestników do głębszego poznania japońskiej kultury poprzez różnorodne aktywności, takie jak wyjścia do kina, odwiedzanie tematycznych wystaw czy wydarzeń związanych z Japonią

  • Integrację uczniów Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego. 

Wydarzenia będą odbywać się cyklicznie, średnio raz w miesiącu w roku szkolnym 2023/2024. Na każdym spotkaniu obecny będzie opiekun wydarzenia z kadry Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego, który będzie odpowiadał za koordynację przebiegu wydarzenia zgodnie z założonym planem.

2. Uczestnictwo: 

Spotkania są otwarte dla wszystkich uczniów Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego oraz towarzyszących im osób. W wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby spoza szkoły bez towarzystwa ucznia WSJJ. Uczestnictwo wymaga zgłoszenia chęci udziału z wyprzedzeniem w celu właściwej organizacji wydarzenia. Biorąc udział w wydarzeniu, uczestnik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią lub jako osoba niepełnoletnia, uzyskała zgodę prawnego opiekuna na wzięcie udziału w danym wydarzeniu. Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko, jeśli przez czas trwania wydarzenia będą znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna.

3. Szacunek: 

Poprzez udział w wydarzeniu, uczestnicy zobowiązują się do szanowania innych uczestników, pracowników szkoły oraz otoczenia. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się opiniami na temat kultury japońskiej, jednak wszelkie działania zakłócające przebieg spotkań lub naruszające dobre obyczaje nie będą tolerowane i poskutkują zakazem wstępu na kolejne spotkania.

4. Opłaty:

Niektóre aktywności podczas spotkań mogą wymagać od uczestników dodatkowych opłat (np. bilety kinowe, wejściówki na wystawy). Informacje na temat kosztów zostaną podane przed każdym spotkaniem.

5. Zgłoszenie udziału: 

Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia udziału w spotkaniach zgodnie z wytycznymi podanymi każdorazowo przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego. Do osób zapisanych na wydarzenie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji przed każdym spotkaniem.

6. Odpowiedzialność: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników spotkania, w tym za ich wszelkiego rodzaju kontuzje, czy inne uszczerbki na zdrowiu, ani ewentualne straty (w tym materialne) przez nich poniesione. Szkoła nie jest również odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników na rzecz osób trzecich.

7. Zdjęcia i nagrania wideo: 

Podczas spotkań organizatorzy mogą robić zdjęcia i nagrania wideo. Poprzez udział w wydarzeniu, uczestnicy zgadzają się na możliwość wykorzystania tych materiałów w celach promocyjnych Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego.

8. Zmiany w Programie: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu spotkań z powodów niezależnych, takich jak warunki pogodowe czy dostępność biletów.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy udanych spotkań z kulturą Japonii 🙂

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego

連絡先

zapisy@wsjj.pl - zapisy/zapytania o kursy
kontakt@wsjj.pl - cała reszta :)
+48 792 598 455

月曜日から金曜日まで 9:00-14:00

個人情報の利用に同意する