Japońska klawiatura

Wielu z Was zgłasza, że nie macie możliwości albo nie potraficie zainstalować japońskiej klawiatury, co utrudnia Wam uczestnictwo w zajęciach. Nasz uczeń, Michał Kurcius, rozwiązał Wasz problem!

Skróty klawiszowe:
Alt + ↓ – zmień tryb wpisywania na następny
Alt + ↑ – zmień tryb wpisywania na poprzedni
Alt + H – pisanie w Hiraganie
Alt + K – pisanie w Katakanie
Alt + R – pisanie w Rōmaji